Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

måndag 8 januari 2018

Kallelse till årsmöte

Den 27 januari kl. 11 håller vi årsmöte. Plats för mötet är Södertälje lokala kennelklubb ("hundklubben") i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget. Hur man hittar till hundklubben: http://www.sodertaljekk.se/hitta-till-oss_1

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare för protokollet
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Medlemsförteckningen
8. Ekonomisk rapport / information
        1. Ekonomisk rapport
        2. Medlemsavgift
        3. Träningsavgift
9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2018
        1. Val av ordförande
        2. Val av sekreterare
        3. Val av kassör
        4. Val av kontaktperson
        5. Val av tävlingsanmälare
        6. Val av ledamöter i HS, ordinarie och reserv
        7. Val av områdesansvarig
        8. Ansvarsfördelning vid tävlingar (tävlingsgrupp)
        9. Ansvarsfördelning vid träningar (tränarpool, trasförarpool)
10. Tävlingsdagar 2018
11. Motioner / skrivelser till HS
12. Rapporter från HS
13. Träningsdagar och träningsrutiner
14.   Vårstädning och iordningställande av banan
15.  Övriga frågor
        Beteende på tävling och träning
16. Nästa möte
17. Mötets avslutande

onsdag 11 oktober 2017

Medlemsmöte 2/11 angående nya regler

Som flera säkert redan känner till så pågår det ett arbete inom WR:s huvudstyrelse att se över  möjligheten till seedning och/eller klassindelning för att få jämnare lopp redan i försöken. Syftet är att minimera den risk för skada som kan uppstå när hundar som är olika snabba och/eller olika stora möter varandra.

Ett exempel på risk vid för ojämna lopp är att den snabbare hunden efter mål vänder i gropen och sedan möter den långsammare hunden vid trasan och krock uppstår. En sådan risk skulle kunna minimeras genom att hundarna är seedade utifrån tider redan i försöksheaten.

Andra menar att seedning utifrån tider inte är tillräckligt, utan det finns risk för skada även när jämnsnabba hundar möts om hundarna skiljer sig åt för mycket i storlek och/eller vikt. Risker relaterade till storlek skulle kunna minimeras genom att hundarna delas in i olika klasser baserat på just storlek.

Huvudstyrelsen har tillsatt en grupp som ska ta fram förslag på hur reglerna kan ändras och denna grupp behöver nu medlemmarnas synpunkter och idéer gällande detta. Det finns givna fördelar och nackdelar med olika system för att få jämnare lopp och olika medlemmar kommer med hög sannolikhet att ha olika synpunkter på reglerna bör se ut.

För att samla in synpunkter från medlemmarna i vår klubb har vi satt in ett separat möte torsdag kväll den 2 november och vi hoppas att så många som möjligt kan delta. Inlägget kommer att uppdateras efterhand med klockslag, men räkna med att mötet startar 18.00. Plats för mötet är Södertälje lokala kennelklubbs lokaler om inte något annat senare anges (hitta dit).

Anmäl dig till mötet i kommentarsfältet nedan eller på vår facebooksida, så att vi vet hur många som kommer!


måndag 9 oktober 2017

Höststädning 14/10 och 28/10

Lördagen den 14 oktober klockan 10-13 samlas vi och gör i ordning banan och området inför vinteruppehållet. Arbetsuppgifter utdelas på plats, men skurning och oljning av picknickbord finns på agenden. Om alla som kan närvara finns på plats så går det fort! 

Om det finns arbetsuppgifter kvar att göra så kommer det även bli tillfälle att jobba även 28/10 kl. 10-13. 

tisdag 26 september 2017

Stängning av banan

Även om det just nu är brittsommar så närmar sig hösten med stormsteg. Det innebär att vi behöver tänka på datum för dag att stänga banan samt fixa med sådant som behöver fixas (bl.a. borden som ska skuras och oljas in).

Förslag på datum är 14/10, 21/10 och 28/10. Ange nedan vilket eller vilka av ovanstående datum som passar dig bäst att hjälpa till.

fredag 8 september 2017

Klubbmästerskap 16/9

Lördagen den 16 september anordnar vi för femte året i rad klubbmästerskap. Nytt för i år är att det är obligatorisk föranmälan senast den 13 september genom detta anmälningsformulär.

Regler för tävlingen finns här >>>. Där framgår bland annat vilka hundar som är berättigade att delta.

Resultat från tidigare års klubbmästerskap finns under fliken KM.

tisdag 5 september 2017

Träning 9/9

Träning kommer att hållas lördag kl. 10.30, med start kl. 10.00 för iordningställande av banan. 
Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår facebooksida. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnumer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

måndag 4 september 2017

Träning 6/9

Träning kommer att hållas onsdag kväll kl. 18, med start kl. 17.30 för iordningställande av banan. 
Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår Facebooksida. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnumer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen.

onsdag 23 augusti 2017

Träning 24/8Träning kommer att hållas torsdag kväll kl. 18, med start kl. 17.30 för iordningställande av banan. 

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår facebooksida. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnumer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen. 

tisdag 1 augusti 2017

Träningsanmälan 5/8

Träning kommer att hållas lördagen den 5/8 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredag samma vecka före kl. 18.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår facebooksida. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnumer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen. 

måndag 17 juli 2017

Träningsanmälan 22/7

Träning kommer att hållas lördagen den 22/7 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredag samma vecka före kl. 18.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet eller på vår facebooksida. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Är du helt ny så är du hjärtligt välkommen, men kontakta först Gudrun Hellmark som du hittar telefonnumer till under kontaktfliken för att få information om praktiska detaljer inför träningen. 


måndag 10 juli 2017

Anmälan till träning 15/7

Träning kommer att hållas lördagen den 15/7 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 14/7

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Tyvärr kan vi inte ta emot nya hundar vid detta tillfälle då ingen ordinarie tränare finns på plats men alla som någon gång har varit hos oss är välkomna. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

måndag 3 juli 2017

Anmälan till träning 8/7

Träning kommer att hållas lördagen den 8/7 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 7/7

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Medlemmar kan även anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!

torsdag 29 juni 2017

Anmälan till träning 1/7

Träning kommer att hållas lördagen den 1/7 kl 10.30. Sista anmälningsdag är fredag samma vecka före kl. 18. Vid detta tillfälle är ordinarie tränare på plats och vi kan därmed erbjuda träning för helt nya hundar. Är du helt ny så kontaktar du Gudrun Hellmark (se kontaktflik) för information om vad man behöver tänka på när man besöker oss för första gången. 

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid! Gräset är klippt, men lite trimningsarbete kan behövas, liksom att gropen såg ut att behöva vändas. Hjälps alla åt så är det snabbt ur världen! 

måndag 19 juni 2017

Nya träningsdatum och anmälan till träning 24/6

Träning kommer att hållas lördagen den 24/6 kl 10.30. Sista anmälningsdag är fredag samma vecka före kl. 18. Vid detta tillfälle har vi inte ordinarie tränare på plats och därför ingen möjlighet att erbjuda träning för helt nya hundar. 

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt, så kom i tid!

Ytterligare datum som vi har träning är 1/7 och 8/7. 1/7 har vi möjlighet att ta emot nya hundar som vill prova på whippetrace.  

onsdag 7 juni 2017

Anmälan till träning 10/6

Träning kommer att hållas lördagen den 10/6 kl 10.30. Sista anmälningsdag till träningen är fredagen den 9/6.

Anmäl om ni kommer på träningen genom att lämna eget namn och era hundars namn i kommentarsfältet. Det går även bra att anmäla på Facebook. Om det är första gången ni kommer eller om ni inte kan lämna uppgifter här, kontakta Gudrun (se kontaktflik). Vid träningarna är det av vikt att alla hjälps åt!